Εδώ σχολιασμός των μηχανημάτων και φωτογραφίες του χώρου μετρήσεων.

 

 

Εργαστηριο